Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Jenny Edlund
Sweden, b. 1959
+46737764824


operational ornaments

The fear of femininity, feminine expression and what is identified as ‘weakness’ among men is one of the biggest obstacles to gender equality. Femininity is considered as derogatory, often used by males to shame another person. On the other hand, femininity is celebrated by men, but only when it suits their agenda; when femininity pleases them, fixes and confirms their masculinity, and under no circumstances challenges it.

The queer objects or bodies are the ones that don’t line up. It is something falling outside (or hiding within) the lines of norms. The norms and the lines produce symbols, linguistic expressions and rituals to identify with, to recognise, and to extract confirmation from.

My intention is to elaborate on those categories, their symbols of power and their normative interpretations.

operativa ornament

Rädslan för kvinnlighet, feminina uttryck och vad som är att betrakta som “svaghet” bland män, är ett av det största hindret för jämställdhet. Kvinnlighet anses vara förringande, och används för att skambelägga en annan person. Å andra sidan hyllas kvinnlighet av män, men bara när det är passar deras agenda, när kvinnlighet behagar dem, fixerar och bekräftar deras manlighet, och under inga omständigheter utmanar den.

Queera objektet eller kroppar, är de som inte håller sig i ledet. De faller utanför (eller döljer sig inom) det normativa. Normer producerar symboler, språkliga uttryck och ritualer att identifiera sig med, och hämta bekräftelse ur.

Jag laborerar med dessa kategorier, deras maktsymboler och normativa tolkningar.


Research Lab CRAFT!