Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Polat Ghasemloo


Inherited

I have used my research to highlight how various problems faced by socially vulnerable groups are not an exclusive collection of problems, rather that they are shared by many social groups to a greater or lesser extent.

The focus is on human relationships within home care services. I have visited older people’s reality, observed their lives and relationships and this has made me consider my own relationships. Who am I in relation to these people? Are we going in the same direction? Are we faced with the same choices?

Human beings are born free, but free human beings are born into a world of servitude.

Ärvd

I min forskning har jag belyst hur olika problem som socialt utsatta grupper möter inte är en exklusiv samling problem, utan att de delas av många sociala grupper i större eller mindre utsträckning.

I fokus är mänskliga relationer inom hemtjänsten. Jag har besökt de äldres verklighet, följt deras liv och relationer, vilket har fått mig att fundera över mina egna relationer. Vem är jag i relation till dessa människor? Går vi samma väg till mötes? Står vi inför samma val?

Människan föds fri, men den fria människan föds till en värld av ofrihet.


Research Lab CRAFT!