Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Bino Birgitta Nord Nylund

Cyborg

Work Description: Layer; CyborgI have used the A/r/tography method and post-humanist theory to research dual perspective. Both through my Master thesis AURA- Augmented Reality Art and through my art project LAYERS, where urban dimensions transform from figurative to abstract. This represents the post-humanistic equivalence between biology, technology and ecology. The visitors are invited to scan my oil paintings with their mobile phones to experience the parallel AR (Augmented Reality) dimension through my art and AR technology.
‘The Cyborg is a kind of disassembled and rebuilt postmodern collective and personal self’.*
* Haraway, Donna, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, A Cyborg Manifesto.

Photo: Johan Nylund
Augmented Reality technical support credits: Adrià Cruz, VIC, KTH


Layer Posthuman

‘Dichotomies between mind and body, animal and human, organism and machine, public and private, nature and culture, men and women, primitive and civilized are all ideologically challenged’.*
* Haraway, Donna, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, A Cyborg Manifesto.

Photo: Johan Nylund
AR credits: Adrià Cruz, VIC, KTH


Layer Rhizom

Photo: Johan Nylund
AR credits: Adrià Cruz, VIC, KTH

“Naturen fungerar inte så; i naturen är rhizom rötter med ett mer multipelt, flerdelat och cirkulerande system av konsekvenser i stället för ett dikotomiskt förhållande. Våra texter har tolkat naturen fel”

Åsberg, Cecilia, Hultman, Martin, Lee, Francis, Posthumanistiska nyckeltexter, 2012, s. 93, (Deleuze,Gilles, Guattari, Felix, A Thousand Plateaus, 1987)


Layer; Architecture

Cities have always represented and projected images and fantasies of bodies, whether individual, collective, or political. In this sense, the City can be seen as a (collective) body-prosthesis or boundary that enframes, protects, and houses while at the same time taking its own forms and functions from the (imaginary) bodies it constitutes.

Grosz, Elisabeth, Architecture from the Outside, Essays on Virtual and Real Space, 2001, p.48

Photo: Johan Nylund
AR credits: Adrià Cruz, VIC, KTH


Layer History

Photo: Johan Nylund
AR credits: Adrià Cruz, VIC; KTH

Ytarkeologi
Välj en intressant yta; en vägg, en asfaltsyta, en plats. Studera underlag, sprickor och färgförändringar, sök efter föremål, restprodukter, fragment. Vilka spår och material kommer från mänskliga verksamheter, naturens krafter, ekonomiska förändringar?

Sand, Monica, Gå vilse med punktlighet och precision, 2011, s.109


AURA AUgmented Reality Art/ Layers

‘The Cyborg is a kind of disassembled and rebuilt postmodern collective and personal self’. *

I have used the A/r/tography method and post-humanist theory to research dual perspective. Both through my master’s thesis AURA- Augmented Reality Art and through my art project LAYERS, where urban dimensions transform from figurative to abstract. This represents the post-humanistic equivalence between biology, technology and ecology. The visitors are invited to scan my oil paintings with their mobile phones to experience the parallel AR (Augmented Reality) dimension through my art and AR technology.

‘Reality is an illusion’. – Albert Einstein

* Donna Haraway. Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, A Cyborg Manifesto, pg 203.

AURA AUgmented Reality Art/Layers

“Cyborgen är ett slags nedmonterat och återuppbyggt postmodernt kollektivt och personligt jag”.*

Denna studie har undersökt hur Augmented Reality (AR) kan interagera med konst. Jag har forskat med dubbla perspektiv, dels genom uppsatsen AURA-AUgmented Reality Art dels genom mina oljemålningar, Layers. Undersökningen har behandlat frågan; Hur kan ett AR-konstverk gestaltas? Studien är en etnografisk undersökning där jag har studerat posthumanistiska teorier av Donna Haraway, en teori där idévärlden om människans dominans över teknologi, biologi och ekologi ifrågasätts. Min metod är A/R/tografisk. Gestaltningen visualiserar urbana lager som rinner iväg från figurativt till abstrakt, representerande den posthumanistiska teoribildningen. Betraktaren inbjuds att scanna oljemålningarna med sin mobil och ta del av det virtuella (VR), parallella lagret av förstärkt verklighet. AR är verkligheten + VR. Målningen blir ett fönster in i eller ut ur någonting och AR dimensionen blir ytterligare ett fönster.

“Reality is an illusion” – Albert Einstein

* Donna Haraway. Apor, Cyborger och kvinnor. Ett Cybermanifest, s. 203


Master / Visual Culture and Learning – specialisation Art Education