Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Anna Ramberg
Sweden, b. 1982
+46739814416
Design Your Own Guide

Using pedagogy as my artistic practice, I wish to let children become co-creators of culture and knowledge. During my research, I´ve worked with children at the Vasa Museum and Design Lab S where we´ve explored history and found new dimensions to objects and stories told at the museum. We´ve become Design Archaeologists and experimented with place, time, performativity, materiality and created our own museums in Skärholmen.

For the degree exhibition, I´m inviting children to a workshop called ‘Design Your Own Guide’ where their own directions can generate new creative ways of exploring art. By using these guides, no information about the artwork is required and together we can become a part of the exhibition and create something new and unexpected.

Designa din egen guide

Med pedagogik som min konstnärliga praktik är intentionen att låta barn bli medskapare av kultur och kunskap. I min forskning har jag jobbat med barn på Vasamuseet och Design Lab S där vi undersökt historia och utforskat nya dimensioner till föremål och berättelser på museet. Vi har blivit Designarkeologer och experimenterat med plats, tid, performativitet, materialitet och skapat egna museum i Skärholmen.

På Konstfacks vårutställning bjuder jag in barn till workshopen ”Designa din egen guidning” där deras egna anvisningar kan generera nya kreativa sätt att uppleva konsten. Med guiderna behövs ingen förkunskap och vi kan tillsammans bli en del av utställningen och skapa någonting nytt och oförutsägbart.


Master / Visual Culture and Learning – specialisation Art Education