Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Åse Ahlstrand

knowledge in the making


knowledge in the making


knowledge in the making


Children Creating Space in Time

Together with a group of children, I examine a place in transition – one of many construction sites in Stockholm. The children at a nursery school in the middle of this area observe every day the place in motion and the boundaries moving. Children explore the site by building, touching, climbing and digging. They seek traces and leave traces. I see the construction site as a place in between time and a place that points out that everything is in constant change. Time becomes non-linear, history is made visible side by side with plans for the future. The work is also an exploration of knowledge in the making where children are co-researchers and actors.
What can we learn by trying to see the children’s perspective of a place in transition?

Barn skapar rum i tiden

Tillsammans med en grupp barn undersöker jag en plats i förändring – en av många byggarbetsplatser i Stockholm. Barnen går på en förskola mitt i ett område som bebyggs och ser varje dag platsen förändras och gränser förflyttas. Barnen utforskar platsen genom att bygga, känna, klättra och gräva. De söker spår och lämnar spår. Jag ser byggarbetsplatsen som ett mellanrum i tiden och en plats som tydliggör att allt är i ständig förändring. I det uppgrävda blir även tiden flytande, det historiska grävs upp och framtid och förhoppningar grävs ner. Arbetet är en kunskapande process där barnen är medforskare och aktörer.
Vad kan jag och andra lära av barnens möte med och upplevelse av en plats i förändring?


Master / Visual Culture and Learning – specialisation Art Education