Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Robert Mårtensson
Sweden, b. 1975
+46739858621Pinstripes

The project Pinstripes challenges the norm within textiles in terms of what is seen as masculine. What exactly is a masculine textile? Can we interpret a textile as being masculine even before it is used or worn on the male body? By abstracting a pinstriped fabric and overemphasising the expression in terms of both size and form, questions are posed about what is to be regarded as an ideal of masculinity. This work consists of woven pieces of recycled material of various sizes. Materials that are utilised by or worn on various bodies. Materials with various stories that will never be told, but which together form something new.

Pinstripes

I projektet Pinstripes utmanas normen om vad som ses som något maskulint inom det textila. Vad är egentligen en maskulin textil? Kan vi tolka en textil som manlig redan innan den nyttjas eller bärs upp av den manliga kroppen? Genom att abstrahera ett kritstrecksrandigt tyg och överdriva uttrycket i både storlek och form ställs frågor kring vad som betraktas som ett manligt ideal. Verket består av vävda bitar i olika storlekar av återvunnet material. Material som nyttjats eller burits av olika kroppar. Material med olika historier som aldrig kommer att berättas men som tillsammans bildar en ny.


Master / CRAFT! - Textiles