Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Martina Skyttberg
Sweden, b. 1989
+46706125509


SPARKLING VISISON Printing a Picture with a Pattern.

It is about saying many things at the same time; every layer tells a different story and together they only leave traces of suggestions. The allusion of the pattern is the memory of a picture, a Photoshopped nature. They are echoes of photographs, of patterns, of colours developed with screen printing and embroidery. Creating surface on surface. Together they destroy and support one another. They are layered truths creating parallel worlds, a reflection of one’s own viewing. Material mirrors. This is experimentation towards a liberation of the functional screen printed textile to create an identity of its own. To experience the shifting surface – to feel the sparks.

SPARKLING VISISON Printing a picture with a pattern.

Det handlar om att säga många saker samtidigt, varje skikt berättar olika historier och lämnar endast spår av förslag. Anspelning på mönstret är minnet av en bild, en photoshoppad natur. De är ekon av fotografier, mönster och färger som utvecklats med screentryck och broderi. Skapar en yta på ytan. Tillsammans förstör de och bygger upp varandra. De är skiktade sanningar som utgör parallella världar, en reflektion av det egna seendet. Material speglar. Ett experimenterade mot friheten av det screentryckta tyget, för att skapa en egen identitet. För att uppleva den skiftande ytan – att känna gnistor.


Master / CRAFT! - Textiles