Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Josefin Tingvall


Soft Society

The process-based project Soft Society revolves around textile’s ability to absorb and showcase their surroundings through the collected marks and stains of usage. My degree project has turned that memory and storytelling aspect around and worked with cloth as a recording material in urban areas, by twisting and using techniques based on natural dye. Through ongoing walking, collecting and dyeing, the city has been addressed through urban textiles, textiles out of place, and given an alternative storyline to our shared spaces — a storyline of a material culture that may be easy to just walk pass. It forms a thready and temporary record of our fragile moment right here and now.

Soft Society

Det process-baserade projektet Soft Society kretsar kring textils förmåga att absorbera och visa upp sin omgivning genom märken och fläckar av användning. Projektet har vänt på denna materiella berättande-aspekt och istället arbetat med tyg som inspelningsmaterial i stadsområden genom att utveckla nya tekniker som bygger på naturlig färgning. Genom ett pågående varande, insamling och färgning har en ny vinkel av staden tagits upp genom urbana textilier och en alternativ synvinkel till våra gemensamma utrymmen har skapats, ett spår av en materiell kultur som kan vara lätt att bara gå förbi. Den bildar en mjuk och tillfällig inspelning över vårt sköra ögonblick här och nu.


Master / CRAFT! - Textiles