Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Saima Usman

“Sky is the Veil of God”
Artist: Shazia Farrukh


Lesser-known Stories
On the Reception of Muslim Culture in Sweden
Mosque Visit, Art Exhibition & Talk

In Lesser-known Stories, her final project for Konstfack’s CuratorLab at Botkyrka Konsthall, Saima Usman draws on the larger context of both historical and contemporary Muslim cultural and artistic practices in Sweden as an inherent part of European history and identity. The project includes a visit to Fittja Mosque, an evening with talks and an art exhibition, culminating in a dinner at the beginning of holy month, Ramadan.

Due to the immigration crises in Europe, and current radicalisation, encouraging outspoken derogatory attitudes of some people on social media and in public places, Islamophobia has become a fact; and it is increasing day by day throughout western countries. A spate of recent attacks on mosques in Sweden created an alarming situation and sparked the need to find solutions. The Swedish government promised to launch efforts to counter Islamophobia. The idea was to educate people about Islam and curb prejudice.

What has come of these efforts and where do we stand today?

Mindre kända berättelser
Om mottagandet av muslimsk kultur i Sverige
Moskébesök, konstutställning och föreläsning

Lesser-known Stories, Saima Usmans examensprojekt för Konstfacks CuratorLab på Botkyrka Konsthall, bottnar hennes arbete i den större kontexten av både historiska och samtida muslimska kulturella och konstnärliga sedvänjor i Sverige som en inneboende del av Europas historia och identitet. Projektet inkluderar ett besök till Fittjamoskén, en kväll av föreläsningar och en konstutställning, och avslutas med en middag vid starten av den heliga fastemånaden Ramadan.

Då flyktingkriserna i Europa och den pågående radikaliseringen gett upphov till uttalat nedsättande attityder mot vissa grupper på sociala medier och i det offentliga rummet, har islamofobi blivit ett stadigt växande faktum i västvärlden. En rad attacker mot moskéer i Sverige har skapat stor oro och belyser behovet av nya lösningar. Regeringen lovade åtgärder för att motverka islamofobin. Idén var att lära folk mer om islam och därmed minska fördomarna.

Vad hände med dessa åtgärder och var befinner vi oss idag?


CuratorLab