Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

CuratorLab

Candace Goodrich
Christine Langinauer
Florin Bobu
Nikki Kane
Saima Usman

About CuratorLab

CuratorLab 2016-2017 Exposing Process

CuratorLab, directed by Joanna Warsza, is a unique one-year international curatorial research course. Without a fixed curriculum, every year it reinvents itself anew around a leading topic, followed by studio visits, seminars, lectures and excursions, co-organised together with the participants. We began the semester with a trip to South Korea to the Gwangju Biennale The 8th Climate directed by Maria Lind. One outcome of this experience is that we each conducted interviews with exhibiting artists which were later published online. This year we also collaborated with Tensta Konsthall on The Trial / Il Processo (2010/2017), a performance by Rossella Biscotti based on the original courtroom recordings from the 1982-84 trial of members of Autonomia Operaia. Together with a group of volunteers and political philosopher and activist, Michele Masucci and Mathias Wåg, we moderated reading groups and participated in Research Week with a presentation on our process and a lecture by Michele Masucci At The End Someone Has to Say It – The Violence in Public Speech. Next to the cooperative initiatives, we will present individual projects in various iterations and locations throughout Stockholm between May 23 and June 1. For the Degree Exhibition at Konstfack, we have opened our documentation to be viewed publicly, providing a unique forum to intimately delve into our process, exposing the inner workings of curating and CuratorLab. This year’s participants include: Florin Bobu, Domna Gounari, Madelene Gunnarsson, Nikki Kane, Candace Goodrich, Christine Langinauer, Jérôme Malpel and Saima Usman.

CuratorLab 2016-2017 Exposing Process

CuratorLab, under ledning av Joanna Warsza, är en unik ettårig internationell forskarkurs för curatorer. Den har inte någon bestämd läroplan utan återuppfinns varje år runt ett huvudämne följt av ateljébesök, seminarier, föreläsningar och utflykter som organiseras tillsammans med deltagarna. Vi inledde terminen med en resa till Sydkorea för att besöka utställningen The 8th Climate i regi av Maria Lind på Gwangju Biennale. Ett av resultaten från den här upplevelsen var våra intervjuer med utställande konstnärer som senare publicerades online. I år har vi även samarbetat med Tensta Konsthall för The Trial/Il Processo (2010/2017), en föreställning av Rossella Biscotti baserad på de ursprungliga inspelningarna från rättegången mot medlemmar av Autonomia Operaia 1982–84. Tillsammans med en grupp av frivilliga, den politiska filosofen Michele Masucci och aktivisten Mathias Wåg modererade vi läsegrupper och deltog i Konstfack Research Week med en presentation om vår process och en föreläsning av Michele Masucci med titeln At The End Someone Has to Say It – The Violence in Public Speech. Förutom dessa samarbetsinitiativ presenteras individuella projekt i olika iterationer, på olika platser i Stockholm mellan 23 maj och 1 juni. På Konstfacks vårutställning visas vår dokumentation upp och erbjuder ett unikt forum för en intim inblick i vår curatoriella process som visar hur CuratorLab fungerar. Årets deltagare är: Florin Bobu, Domna Gounari, Madelene Gunnarsson, Nikki Kane, Candace Goodrich, Christine Langinauer, Jérôme Malpel och Saima Usman.