Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Sara Söderberg
Sweden, b. 1988
+46 708 400 409


Steamy, steady and sanctuary - The importance of crafting a shared sauna at Sunds Grustag

Sunds Grustag 59°21’30.0”N 18°35’30.3”E is a small stone quarry on Värmdö, an archipelagic island about 50 minutes by bus from central Stockholm. As the gravel industry spent the past forty years extracting material and reconstructing the landscape, groundwater and precipitation filled some of the negative space, creating an artificial, bright turquoise, lagoon-like lake. The body of water is surrounded by piles of carefully sorted rocks, and sloping dirt hills topped with evergreen trees. Just like a desert oasis, this quarry appears from nowhere. First it might seem a bit desolate, but then a convincing sense of magical realism appears, quick to lure you in with sudden dreams eager to reactivate this constructed paradise. And it just so happens that now, after four decades and eighty thousand cubic meters of extracted material, the business is no longer profitable and the industry is closing down, sending this land into an undefined future.
Steamy, Steady and Sanctuary – The Importance of Crafting a Shared Sauna at Sunds Grustag is a site-specific craft project conceptualising utility and materialising ways to experience and share a space. The Swedish notion of ‘allemansrätten’ describes this unique outdoor access right which permits most of the land in the country to be freely roamed and utilised by its residents and visitors. The access right is limited to the outdoors and any built structure is predominantly private property and off-limits for anyone to use without the owner’s permission. Scattered throughout the vast woodlands of the Swedish landscape are summer cabins, bathhouses, saunas, sheds, and huts – destinations for some, but inaccessible for most. Crafting a shared sauna by utilising Sunds Grustag’s material and dramaturgical resources is a way for me to question the idea of material ownership and challenge what an extension of ‘allemansrätten’ could be.

For the degree exhibition of 2017, Sara Söderberg and Emma Friberg exhibit their individual MFA exam projects together, presenting a collaborative practice based at a shared place – Sunds Grustag.

Steamy, steady and sanctuary - The importance of crafting a shared sauna at Sunds Grustag

Sunds Grustag 59°21’30.0”N 18°35’30.3”E ligger på Värmdö, en skärgårdsö runt 50 minuter med buss från centrala Stockholm. Efter att grusindustrin tillbringat de senaste fyrtio åren med att utvinna material och rekonstruera landskapet har en del av det negativa utrymmet fyllts av grund- och regnvatten som bildat en konstgjord, lagunliknande turkos sjö. Vattnet är omgivet av högar med noggrant sorterade stenar och sluttande jordkullar toppade av vintergröna träd. Som en ökenoas dyker grustaget upp från ingenstans. Det kanske verkar ödsligt först, men sedan infaller en känsla av magisk realism som snart lockar dig med plötsliga drömmar om att återuppväcka detta konstruerade paradis. Och nu, efter fyra årtionden och åttio tusen kubikmeter av utvunnet material, är verksamheten inte längre lönsam; industrin håller på att stänga ner och det här området går en osäker framtid till mötes.
Steamy, Steady and Sanctuary – The Importance of Crafting a Shared Sauna at Sunds Grustag är ett platsspecifikt hantverksprojekt som konceptualiserar nytta och materialiserar sätt att uppleva och dela ett utrymme. Den unika svenska allemansrätten ger tillträde till våra utomhusområden och tillåter att invånare och besökare strövar omkring fritt i de flesta av dessa. Allemansrätten är begränsad till utomhusområden och eventuella byggnader är mestadels i privat ägo och tillträde är förbjudet utan ägarens tillstånd. Utspridda i Sveriges vidsträckta skogar ligger sommarstugor, badhus, bastur, bodar och skjul – destinationer för vissa men oåtkomliga för de flesta. Att skapa en gemensam bastu genom att nyttja material och dramaturgiska resurser från Sunds Grustag är ett sätt för mig att ifrågasätta materiellt ägande som koncept och att utmana allemansrättens begränsningar.

I vårutställning 2017 ställer Sara Söderberg och Emma Friberg ut sina individuella examensarbeten tillsammans i form av ett samarbete baserat på en gemensam plats, nämligen Sunds Grustag.


Master / CRAFT! - Ceramics and Glass