Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Noam Dover


Embracing the Digital to the Handmade

Although the computer has been in personal use for several decades now, in most crafts it is still used mainly as an assistive device and we seem not to regard it as a professional tool but as a craft tool. New methods of making are out there. We need to have two toolboxes now: our traditional one and our new digital one. We can already CAD our concepts, control CNC machines and build 3D-printers, customised to our emerging practice. We share our knowledge on open-source platforms, teach each other through the web (and around the globe) how to apply digital techniques to our craft. We now have the opportunity to join hands with other communities aspiring towards democratisation of contemporary manufacturing techniques, and reinvent ourselves, our tools and what new craft could be.

Embracing the Digital to the Handmade

Trots att persondatorn har funnits i flera årtionden används den inom de flesta hantverk fortfarande mest som ett hjälpmedel och vi verkar inte se den som ett professionellt verktyg utan snarare som ett hantverksverktyg. Nya tillverkningsmetoder existerar. Idag behöver vi två olika verktygslådor: vår traditionella och vår nya, digitala. Vi kan redan använda CAD-verktyg för våra koncept, kontrollera maskiner med CNC-koder och bygga 3D-skrivare anpassade till vår framväxande praktik. Vi delar vår kunskap på plattformar med öppen källkod, och lär varandra via internet (och runtom i världen) hur vi kan applicera digitala tekniker i vårt hantverk. Vi har nu en möjlighet att förena våra krafter med andra samfund som strävar mot demokratiseringen av moderna tillverkningstekniker och att förnya oss själva, våra verktyg och synen på vad ett nytt hantverk kan innebära.


Master / CRAFT! - Ceramics and Glass