Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Tilda Dalunde

Our preferred version of reality (detail)


Tell Evolution


Tell Evolution (detail)


The only other piece of land (detail)


The apartment next to theirs (detail)


There is no word for the difference between me and the world

Dear Container,

Were you ever empty? Who filled you with me? Someone claimed your space and filled you with their own content; that’s how I got here. These borders that surround me are your definition and my division from the outside. Why do I let you? You insulate me and protect me against unwanted influences. I worry about, and long for, the isolation you promise to give me. But can you really? Nothing ever happens in a vacuum. What is it then we’re shutting in and shutting out – to make something or someone into an island?
I am documented and filed, so I really do exist. But were you ever empty before me?

Always wondering,
The Contained

Det finns inget ord för skillnaden mellan mig och världen

Kära Behållaren,

Var du någonsin tom? Vem fyllde dig med mig? Någon tog ditt utrymme i anspråk och fyllde det med sitt eget innehåll; det var så jag kom hit. Gränserna omkring mig definierar din form och min gräns mot omvärlden. Varför går jag med på det? Du isolerar mig och skyddar mig mot icke önskvärd påverkan. Jag oroar mig för, och längtar efter den isolering du kan ge mig, men är den verkligen möjlig? Ingenting händer någonsin helt separerat från allting annat. Så vad är det då vi stänger in och stänger ute när vi gör någon eller något till en ö?
Jag är dokumenterad och registrerad, så jag finns verkligen, men var du någonsin tom före mig?

Alltid undrande,
Innehållet


Master / CRAFT! - Ädellab