Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Åsa Copparstad
Sweden, b. 1975
0046 733524818


An Exploration of Crafted Surfaces in Contemporary Living Spaces.

I explore craft as a method of making surfaces and objects for the contemporary home.

An exploration of crafted surfaces in contemporary living spaces.

Jag utforskar hantverket som en metod för att skapa ytor och objekt för det moderna hemmet.


Master / CRAFT! - Ädellab