Konstfack Degree Exhibition 2017 / Vårutställning 2017

Info

Visitor info

Degree Exhibition 2017
Thursday 11 May – Sunday 21 May
Mon–Fri, 12–7 p.m.
Sat–Sun, 12–4 p.m.

Welcome to the Konstfack Degree Exhibition 2017! This year 195 artists, designers, craftspeople and educators will exhibit together in the largest Degree Exhibition of Konstfack’s 173-year history!

The Konstfack Degree Exhibition opens on 11 May from 12 to 8 p.m. The public is welcome to the inauguration at 4 p.m. by Vice-Chancellor Maria Lantz and Curator Marti Manen.

 
Guided tours of the Degree Exhibition
Length: 60 min
Meeting point: Konstfack’s reception

The tours are free of charge. Space is limited to 25 people and are not intended for groups.* Please write your name on the list at the reception or stop by the group at the start of the tour to find out if there is room to join.

Monday – Sunday
1 p.m. (Swedish)
2 p.m. (English)
3 p.m. (Swedish)

*For group tours, please send an inquiry email to anne.klontz@konstfack.se.

 
Strollers and wheelchairs
The exhibition presented on the ground floor of the Black House has access for strollers and wheelchairs from the side of the building by the parking area. The upper floor exhibition in the Black House is accessible only by stairs and there is no dedicated access for strollers or wheelchairs. This situation has been carefully evaluated by the Head of Exhibitions with Konstfack’s property management team. We apologize in advance. For more information contact Anne Klontz, anne.klontz@konstfack.se.

 
Visningar av vårutställningen
Längd: ca 60 min
Samling vid receptionen.

Visningarna är gratis. OBS! Begränsat antal platser, max ca 25 personer och är ej avsedda för grupper.* Skriv ditt namn på listan vid receptionen eller kom vid tiden för samling. Om du inte har skrivit upp dig i förväg kan du delta i mån av plats.

Måndag – söndag
Kl 13 (svenska)
Kl 14 (engelska)
Kl 15 (svenska)

*För gruppvisningar, skicka en förfrågan till anne.klontz@konstfack.se.

 
Barnvagnar och rullstolar
Utställningen på bottenvåningen i Svarta huset har en ingång med ramp på långsidan vid parkeringsplatsen. Övre våningens utställning i Svarta huset är endast tillgänglig via trappor och därför kommer inte barnvagnar och rullstolar kunna komma upp. Denna situation har utvärderats noggrant av utställningsansvarig tillsammans med Konstfacks fastighetsansvariga. Vi beklagar detta. För mer information kontakta Anne Klontz, anne.klontz@konstfack.se.